yesim aksan

Prof. Dr. Yeşim Aksan

1995 yılından bu yana Mersin Üniversitesi İngiliz Dilbilimi Programında öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Çalışmaları Türk dilbilimi üzerine olup, anlambilim, görünüş kuramları, bilişsel dilbilim ve derlem dilbilim konularında bildiri ve makaleleri yayınlanmıştır.

mustafa aksan

Prof. Dr. Mustafa Aksan

1995 yılından bu yana Mersin Üniversitesi İngiliz Dilbilimi Programında öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Çalışma alanları Türkçenin biçimbilimi, sözdizimi, anlambilimini kapsamakta, son yıllarda bilişsel dilbilim ve derlem dilbilim alanlarında da araştırmalar yapmaktadır.

Doç. Dr. Selma Ayşe Özel

2008 yılından bu yana Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalında görev yapmaktadır. Veritabanı Sistemleri, Sıralama ve Tarama, Veri Yapıları, Bilgi Mühendisliği, Evrimsel Hesaplama, Yazılımla Hesaplama konularında pek çok çalışmanın yanında; Doğal Dil İşleme alanında da çalışmaları bulunmaktadır.

 

 

 

 

 

 

Doç. Dr. Devrim Alıcı

2002 yılından bu yana Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Öğrenci performansının değerlendirilmesi, ölçme araçlarının geliştirilmesi ve uyarlanması, eğitimde istatistiksel analizler gibi konularda yaptığı çalışmaların yanı sıra, Türkçenin eğitimi ve öğretiminde ölçme ve değerlendirme, derlem dilbilim istatistikleri gibi alanlarda çalışmaları bulunmaktadır.

hakan yilmazer

Bilg. Yüks. Müh. Hakan Yılmazer

2003 yılında Mersin Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olan Hakan Yılmazer, 2003-2008 yılları arasında Uzman, 2008 yılından bu yana ise Mühendis olarak, Mersin Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görev yapmaktadır. Doktora eğitimine 2013 yılında Çukurova Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalında başlamıştır ve eğitimine devam etmektedir. Web Mining, Information Retrieval ve Machine Learning alanlarında çalışmalar yapmaktadır. Html, Java, Php, Mysql konularında deneyimlidir.

Öğretim Görevlisi Yasin Bektaş

2002 yılında Mersin Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olan Yasin Bektaş, 2002-2005 yılları arasında aynı üniversitede Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde Yüksek Lisans öğrenimini tamamlamıştır. Şu anda Mersin Üniversitesi Erdemli Meslek Yüksekokulu/ Bilgisayar Programcılığı Programı Bölüm Başkanlığı görevini yürütmektedir. Html, Java, Php, Mysql konularında deneyimlidir.

umit mersinli

Okutman Ümit Mersinli

2002'de Mersin Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun olmuştur. 2010'da Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı'nda Yüksek Lisans öğrenimini tamamlamıştır. İngiliz Dilbilimi Anabilim Dalı Doktora öğrencisidir. 2009 yılından bu yana Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nde Okutman olarak görev yapmaktadır. Çalışma alanı derlem dilbilimdir.

umut demirhan

Arş. Gör. Umut Ufuk Demirhan

2007 yılında Mersin Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü İngiliz Dilbilimi programından mezun olmuştur. 2013 yılında başladığı doktora eğitimini aynı bölümde sürdürmektedir. 2010 yılından bu yana Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Çalışma alanları derlem dilbilim ve Türkçe'nin biçimbilimidir.

ipek yildiz

Arş. Gör. İpek Yıldız

2008 yılında Mersin Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü İngiliz Dilbilimi programından mezun olmuştur. 2012 yılında aynı bölümde başladığı doktora eğitimine devam etmektedir. 2009 yılından bu yana Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Çalışma alanları derlem dilbilim ve söylem (tür) çözümlemesidir.

gulsum atasoy

Arş. Gör. Gülsüm Atasoy

2008 yılında Mersin Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü İngiliz Dilbilimi programından mezun olmuştur. 2011 yılında aynı bölümde başladığı doktora eğitimini sürdürmektedir. 2009 yılından bu yana Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Çalışma alanları derlem dilbilim ve Türkçe'nin biçi